mousedown

biziňönümleri

has köp +
hakda
hakda

hakdakompaniýasy

has köp +

“Handan Double Blue Fastener Manufacturing Co., Ltd.” berkidiji kärhanalaryň professional öndürijisidir.Döredileli bäri kompaniýa buraw guýrugynyň nurbatynyň döwrebap, ýokary standart, masştab, dürli hünär önümçilik liniýasyny guran buraw nurbadyny we kebşirli labyry we agaç nurbatlary öndürmäge we gözleg işlerine ünsi jemledi.Usedhli ulanylýan enjamlar her ýyl ýokary hilli, köp görnüşli buraw guýrugy nurbady bilen Germaniýadan, Japanaponiýadan we Taýwandan getirilýär.

bilen habarlaşyň iň gowy sitata almak üçin

Altyburç şekilli, kesmek, ýüplüklemek, karburizlemek, sink bilen örtülen, kir ýuwýan maşyn, paket we beýleki amallarda iň ýokary derejeli içerki tehnolog, her bir baglanyşyk kämillige we iň gowusyna çalyşýar.
bize garşy çyk