Handan goşa gök berkidiji

6.3 * 25MM Hex ýuwujy sink, polat we rezin ýuwujy

6.3 * 25MM Hex ýuwujy sink, polat we rezin ýuwujy

Goýmalar:

Öz-özüňi burawlamak üçin nurbatlar ilki bilen synag deşigini döretmezden burawlamaga mümkinçilik berýär.Bu nurbatlar, adatça, metal ýaly materiallara goşulmak üçin ulanylýar.


 • Material:Gatylaşdyrylan C1022A.
 • Standart:ISO15480, DIN7504.
 • Baş görnüşi:hex ýuwujy kellesi, alty flanes kellesi
 • Jemleýji:ak / sary / gök sink örtülen, gyzgyn galvanizli, gara oksidlenen.
 • Diametri:3.5mm-6.3mm
 • Uzynlyk:13mm-200mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  HANDAN DOUBLE BLUE FASTENER-den alty kelleli öz-özünden buraw nurbatlary poslama garşy we dürli ululykda we materiallarda gelýär.

  Ululygyna baglylykda, alty sany öz-özüni burawlaýan nurbatlaryň ulanylyşy üýtgäp biler - kiçi nurbatlar inçe ölçegli metallary berkitmek we metallary oduna berkitmek ýaly programmalarda ulanylýar.Has uly nurbatlar gaty metallaryň üsti bilen öz-özüni burawlamagy talap edýän üçekde we beýleki pudaklarda ulanylýar.Nurbatlarymyz poslamaýan polatdan, garyndy polatdan, uglerod polatdan we poslamagyň öňüni alýan beýleki materiallardan gelýär.Alty kelleli öz-özünden buraw nurbatlary gaty gaty materiallarda ulanylsa, synag çukury burawlandan soň ulanmak maslahat berilýär.

  Nurbatlarymyz gaty materiallara berkidilmegini talap edýän programmalar üçin gaty gaty we ýylylyk bilen işlenýär.Has pes gurnama momenti bilen, bu nurbatlardaky sapaklar burawdan basmaga çalt geçmäge mümkinçilik berýär.Netijeli aralaşmak üçin materialyň içinde iň azyndan üç sapagyň bardygyna göz ýetiriň.

  Hex kelleli buraw nurbadyny ulanmak

  Dam örtükli nurbatlar üçek görnüşli goşundylar üçin ýörite döredildi.Dürli önümler we ýokary hilli önümler bilen üçek nurbatlarymyz dürli görnüşli üçek gurluşlaryny berkitmek üçin iň oňat çözgüt bilen üpjün eder.

  Metal Köplenç metal, plastmassa we süýümli aýna üçek örtüklerini metal ýa-da agaç desgalaryna berkitmek üçin ulanylýar: metal gurluşlar üçin buraw nokatlary we agaç gurluşlary üçin ýiti nokatlar bolan üçek nurbatlary.
  Over Gabat gelýän üçek listlerini berkitmek üçin amatly.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  bilen habarlaşyň iň gowy sitata almak üçin

  Altyburç şekilli, kesmek, ýüplüklemek, karburizlemek, sink bilen örtülen, kir ýuwýan maşyn, paket we beýleki amallarda iň ýokary derejeli içerki tehnolog, her bir baglanyşyk kämillige we iň gowusyna çalyşýar.
  bize garşy çyk