Handan goşa gök berkidiji

Sary sink örtükli Wedge labyry

Sary sink örtükli Wedge labyry

Goýmalar:

Ygtybarly we ullakan berkidiji güýç almak üçin, gekoda berkidilen gysgyç halkasynyň doly giňelmegini üpjün etmeli.Giňeldiş gysgyjy hasadan ýykylmaly däldir ýa-da deşikde burulmaly ýa-da deformasiýa edilmeli däldir.


 • DIN:M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M24
 • ANSI:1/2 1/4 3/4 3/8 5/8 5/16 1 ”
 • Faceerüsti bejermek:WZP YZP HDG
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önüm aýratynlyklary

  Bu önümiň has uzyn sapaklary bar we gurmak has aňsat.Köplenç agyr enjamlarda ulanylýar.
  Ygtybarly we ullakan berkidiji güýç almak üçin, gekoda berkidilen gysgyç halkasynyň doly giňelmegini üpjün etmeli.Giňeldiş gysgyjy hasadan ýykylmaly däldir ýa-da deşikde burulmaly ýa-da deformasiýa edilmeli däldir.
  Kalibrlenen dartyş güýji bahalarynyň hemmesi 260 ~ 300 kgs / sm2 sement güýji şertlerinde synagdan geçirilýär we howpsuzlyk ýüküniň iň ýokary bahasy kalibrlenen bahanyň 25% -inden ýokary bolmaly däldir.

  Programma meýdany

  Beton we dykyz tebigy daş, metal gurluşlar, metal profiller, pol plitalary, diregler, ýaýlar, demir ýollar, penjireler, perde diwarlary, maşynlar, şöhleler, şöhleler, ýaýlar we ş.m.

  Material

  Uglerod polat

  Tehniki maglumatlar

  Ölçegi

  Buraw deşigi

  Uzynlyk aralygy

  Dizaýn çyzgy güýji

  Ahyrky çiş güýji

  Gyrkym güýji

  Ahyrky gyrkym güýji

  M6

  6

  40-120

  5

  9.7

  --

  --

  M8

  8

  50-220

  8

  16

  6

  9

  M10

  10

  60-250

  12

  24

  8

  14

  M12

  12

  70-400

  18

  33

  18

  29

  M14

  14

  80-200

  20

  44

  22

  37

  M16

  16

  80-300

  22

  51.8

  26

  45

  M18

  18

  100-300

  28

  58

  28

  57

  M20

  20

  100-400

  35

  70

  31

  62

  M24

  24

  12-400

  50

  113

  45

  88

  1/4

  1/4 (6.35mm)

  45-200

  5

  9.7

  --

  --

  5/16

  5/16 (8mm)

  50-220

  8

  16

  6

  9

  3/8

  3/8 (10mm)

  60-250

  12

  24

  8

  14

  1/2

  1/2 (12,7mm)

  70-400

  18

  33

  18

  29

  5/8

  5/8 (16mm)

  80-200

  20

  44

  22

  37

  3/4

  3/4 (19.5mm)

  80-300

  22

  51.8

  26

  45

  1"

  1 "(25.4mm)

  100-300

  28

  58

  28

  57

  Önümiň beýany

  Gämi duralgasy beton ýa-da beýleki gaty materiallarda ulanmak üçin niýetlenen labyryň bir görnüşidir.Öň burawlanan deşikde goýulýar we bolt salnanda giňelýär we ygtybarly saklanýar.

  Önüm aýratynlyklary

  Iň ýokary çydamlylyk üçin ýokary güýçli materiallardan ýasaldy
  Çalt we aňsat gurmak üçin niýetlenendir
  Dürli bolt ululyklaryny ýerleşdirmek üçin dürli ululyklarda we sapak görnüşlerinde bar

  Önümiň peýdalary

  Agyr ýükler üçin ygtybarly we ygtybarly labyr nokadyny üpjün edýär
  Gurluşyk, önümçilik we umumy tehniki hyzmat ýaly dürli programmalarda ulanylyp bilner
  Gurmak aňsat, diňe öňünden burawlanan deşik we bolt talap edýär

  Önüm programmalary

  Beton we beýleki gaty materiallarda agyr enjamlary, tehnikalary we beýleki zatlary labyrlamak üçin ulanylýar
  Gurluşyk taslamalarynda köplenç polat, demir çarçuwa we beýleki gurluşyk bölekleri üçin ulanylýar
  Agyr enjamlar we tehnikalar berk berkidilmeli önümçilik zawodlarynda ulanmak üçin amatly.

  Önüm gurmak

  Çeňňek burawyny ýa-da beýleki degişli gurallary ulanyp, betonda ýa-da beýleki gaty materialda deşik burawlaň.
  DÖWRÜNI DR DÖWRÜNI the üstüň bilen ýuwulýandygyna göz ýetiriň.
  Bolty labyryň içine salyň we tork wilkasyny ýa-da başga degişli gurallary ulanyp, islenýän tork bilen berkidiň.

  Beýleki degişli mazmun

  Gämi duralgalary poslama garşy durmak we uzak möhletli işlemegi üpjün etmek üçin poslamaýan polatdan ýa-da sink bilen örtülen polat ýaly materiallardan ýasalýar.
  Ygtybarly saklanmagy üpjün etmek üçin ýörite programmaňyz üçin DROP IN ANCHOR-yň dogry ululygyny we sapak görnüşini saýlamak möhümdir.
  Gämi duralgalary diňe beton ýa-da beýleki gaty materiallarda ulanmak üçin niýetlenendir we ýumşak ýa-da gowşak materiallarda ulanylmaly däldir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  bilen habarlaşyň iň gowy sitata almak üçin

  Altyburç şekilli, kesmek, ýüplüklemek, karburizlemek, sink bilen örtülen, kir ýuwýan maşyn, paket we beýleki amallarda iň ýokary derejeli içerki tehnolog, her bir baglanyşyk kämillige we iň gowusyna çalyşýar.
  bize garşy çyk